Sürdürülebilir Akdeniz Tarımı İçin İncir (Ficus carica L.) Genotiplerinin Değerlendirilmesi - FIGGEN

FIGGEN, Avrupa Birliği tarafından hibe alan PRIMA (Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon Ortaklığı) programı tarafından desteklenen üç yıllık bir projedir. Amaç, incir ağacını iklim değişikliği durumunda Akdeniz bölgesindeki en uygun ve en karlı ürünlerden biri yapmaktır.

Meyve ağaçları arasında incir ağacı, binlerce yıldır yetiştirildiği Akdeniz havzası ve Orta Doğu'daki farklı bölgelere özgü kurak, kireçli ve tuzlu koşullara iyi bir uyum sağlar. Bu ürün değerli besin içerikleri ve beslenme özellikleri sayesinde yayılma potansiyeline sahiptir ve özellikle tarımsal ormancılık gibi polikültür tarım sistemleri gibi biyolojik çeşitliliğe dayalı sürdürülebilir tarımın uygulanması için uygundur.

Önemine rağmen, incir ağacı düşük genetik evrim geçirmiştir ve Akdeniz bölgesindeki yetiştiriciliğin çoğu, çeşitli zararlılar ve hastalıklar, abiyotik stres, yoğun kentleşme, tek çeşit ürünler ve kırsal alandan kente göç nedeniyle şu anda yüksek derecede genetik erozyon tehdidi altında olan yerel incir çeşitlerine dayanmaktadır.

FIGGEN, tarımsal yetiştiriciliğin verimliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artırarak, birçok abiyotik strese karşı tolerans göstermesi için ıslah çalışmalarına katkıda bulunmak istemektedir. Islah, bitki ıslahçıları ve çiftçiler arasında uygun incir  genetik kaynaklarının toplanması, korunması ve paylaşılmasına bağlıdır. Bu anlamda proje, sosyo-ekonomik bilgi ve biyoçeşitliliği değerlendirmedeki son bilimsel ilerlemelerin yerel özel ve kamu paydaşlarının geleneksel bilgileriyle birleştirileceği disiplinler arası bir yaklaşımın ardından değer zincirinin ana aktörlerini içeren katılımcı bir durum yaratacaktır.

FIGGEN, incir ağacının biyolojik çeşitliliğini artırmayı ve incir yetiştiriciliğini ve gelecekte daha sürdürülebilir incir üretimini teşvik edebilecek iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre koşullarına daha iyi adapte edilmiş genotipleri seçmeyi amaçlamaktadır.