Hak Sahibi Yasal Adı: 5 – Çukurova Üniversitesi (CU)

Genel Açıklama

1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi (CU), Dünya Üniversiteleri derecelendirmesinde ilk 500'de, ülkemiz derecelendirmesinde ise ilk beşte yer almaktadır. Üniversitenin akademik personeli, ulusal bilimsel kaynaklardan ve AB veya diğer uluslararası programlardan fon almaktadır.  Bahçe Bitkileri Bölümü, gerek Toros dağlarında gerekse Çukurova yöresinde pek çok meyve ağacı, sebze bitkisi, süs bitkisi türü ve çeşidinin yetiştiriciliğine uygun toplama, üretim ve araştırma alanlarına sahiptir. Bu imkanlara modern laboratuarlar, seralar, soğuk hava depoları, tarım ekipmanları ve makineler eklenmektedir.  Çiftçilerin sorunlarına yönelik pratik çalışmaların yanı sıra, ulusal ve uluslararası araştırma enstitüleriyle işbirliği içinde önemli bilimsel araştırmalar da yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, ülkenin önde gelen bahçecilik bölümüdür.

FIGGEN'de CU, Türk incir genotipleri üzerinde fenotipleme analizleri (İP2) yapacaktır. CU, Türkiye'de yaşayan paydaşların organizasyonuna (İP1) katılacak ve İP4'e (Yaygınlaştırma, Kullanım, İletişim ve Sosyal Yardım (DECO) liderlik edecektir.

Proje ekibi

Prof. Dr. Ayzin B. Kuden (kadın).  Şeftali yetiştirme programı ile incir ve badem germplazmasının seçilmesi ve toplanmasından sorumlu profesör, fizyolog ve çekirdekli meyve yetiştiricisi, 190'dan fazla bilimsel makale yayınlamıştır.

Prof. Dr. Yildiz Aka Kacar (kadın).  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırmacı. Bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, genetik mühendisliği, bitki moleküler biyolojisi, gen ekspresyonu, RNA-Seq alanlarında çalışmaktadır.

Mr. Selim Arpaci (erkek).  Ziraat mühendisi (M.Sc) ve İncir Araştırma Enstitüsü müdürü görevini yapmıştır.

Doç. Dr. Bilge Yildirim (kadın).  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırmacı. Subtropikal ve tropikal meyveler, özellikle turunçgiller üzerinde çalışmaktadır.

Dr. Songül Çömlekçioğlu (kadın).  Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırmacı. İncir ve diğer mahsullerde doku kültürü üzerine çalışmakta, aynı zamanda sert çekirdekli meyveler yetiştiriciliğinde ve ıslahı konularında çalışmaktadır.

Doç. Dr. Özhan Şimşek (erkek).  Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Araştırmacı. Bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, bitki moleküler biyolojisi, gen ekspresyonu, RNA-Seq konularında çalışmaktadır.

Dr. Dicle Dönmez (kadın).  Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde araştırmacı. Bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, bitki moleküler biyolojisi, genetik mühendisliği üzerine çalışmaktadır.

Doç. Dr. Selin Muradiye Akçay (kadın).  Sulama mühendisliği ve su stresinin incir bitkileri üzerindeki fizyolojik ve morfolojik etkileri alanında çalışmaktadır.

Dr. Sunay Dağ (kadın).  Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde jeotermal enerji, yetiştirme ve ıslah bölümünde araştırmacıdır.

Dr. Arzu Ayar (kadın).  Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde genetik ve ıslah araştırmacısı. İncir yetiştirme programı ve incir toplanmasından sorumludur.

İlgili 5 yayının listesi

Yaz S. Kuden A. B. (2011) Determination of the Quality Characteristics and Partenocarpic Tendency of Selected Fig Genotypes in the Mediterranean and Southeast Anatolia Regions. Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bölümleri Dergisi, 25-4.

Comlekcioglu S., Kuden A. B., Kacar Y. A., Kamberoglu M. A. (2007) Meristem Culture of Two Fig Cultivars in Turkey. Fruits, Vol. 62, p. 125–131.

Şimşek, Ö., Dönmez, D., Kaçar, Y. A. (2018). Investigations on the performances of some Citrus Rootstocks under in vitro drought conditions. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28(3), 305-310.

Akçay, S. and Dagdelen, N. (2017). Water Productivity and Fiber Quality Parameters of Deficit Irrigated Cotton in a Semi-Arid Environment. Fresenius Environmental Bulletin, 26 (11), 6500-6507.

Arpaci,S., R. Konak, E.Cicek, A Natuanal Value; 2018. Turkish Fig, Chronica Horticulture 8, 2.

FIGGEN ile bağlantılı önceki 5 ilgili proje veya faaliyetin listesi

ZF2013YL12. Opuntia (Ficus indica L. Miller.)’nın Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Moleküler Yapısının Belirlenmesi. Ayzin Kuden, Mehmet Tutuncu.

FREECLIMB Prima Projesi.  Akdeniz Bölgesinde Bazı Meyve Türlerinin İklim Değişikliğine Uyumu. Ayzin Kuden, Yıldız Aka Kacar, Songül Cömlekcioglu, Özhan Simsek.

FDK 2018 11294.  Kısıtlı Sulama ve Mikorizal Uygulamalarının Bazı Prunus Anaçları Üzerindeki Kuraklığa Direnç Etkileri. Ayzin Kuden, F. Belkıs Esimek.

FBA-2016-6254. Bazı Turunçgil Anaçlarının Vitro Kuraklık Stres Koşullarında Performansının Araştırılması ve Kuraklıkla İlgili Önemli Genlerin İfade Düzeylerinin Belirlenmesi.  Özhan Simsek, Dicle Donmez, Yıldız Aka Kacar

TAGEM/TSKAD/15/A13/P02/15.   Farklı Su Seviyelerinin Bazı İncir Çeşitlerinin Verim ve Kalite Parametrelerine Etkileri. Erbeyli Fig Research Institute.

İlgili altyapı veya tesisler

Bahçe Bitkileri Bölümü'nde, Adana'da, 3000 m2 sera ve örtülü sera dahil  yaklaşık 15 hektarlık deney bahçesi (37 m yükseklik) bulunmaktadır, ayrıca stres fizyolojisi, pomoloji, hasat sonrası fizyoloji laboratuvarı da mevcuttur. Ayrıca, iki bitki doku kültürü laboratuvarı ve moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarı mevcuttur. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsünde İncir Germplazma Bahçesi ve fenotipleme ve pomolojik analiz laboratuvarı mevcuttur..