Mevcut durum / kısıtlayıcı faktörler

İklim değişikliği Akdeniz bölgesini önemli ölçüde etkilemektedir ve tarımsal üretim sistemlerini artan sıcaklığa, kuraklığa ve toprak tuzluluğuna adapte etmek için çözümlere ihtiyaç vardır. Tarımsal ormancılık gibi polikültür yetiştiricilik sistemlerinin benimsenmesi, tarımsal biyoçeşitlilik kaybını ve toprak verimliliğinin azalmasını engelleyebilir.

İncir ağacı (Ficus carica L.), kuru, kireçli ve tuzlu ortamlara uyum sağlama yeteneği ile birlikte değerli besin içerikleri ve besleyici özellikleri sayesinde yayılma potansiyeline sahiptir, bu durum incir türünü Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ticari üretim için ve ayrıca iklim değişikliği ile ilgili olarak son derece ilginç hale getirmektedir.

Hedefler

Bu proje, biyoçeşitliliği değerlendirmede yeni bilgi ve teknolojileri yerel çiftçilerden ve paydaşlardan gelen bilgilerle bütünleştirerek incir çeşitlerinin performanslarını ve genetik çeşitliliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Şunlar elde edilecektir: a) İspanyol, Tunus ve Türk incir koleksiyonlarındaki mevcut incir genotiplerinin genetik çeşitliliğini, sekansa dayalı genotipleme yöntemi kullanarak araştırmak ve değerlendirmek; b) paydaşlar tarafından istenen özelliklere sahip ve kuraklık / tuzlu koşullarında yetiştiriciliğe en uygun bitkileri belirlemek için incir genotiplerinin fenotipik yönden incelenmesi; c) verim ve kuraklık / tuz adaptasyonuyla bağlantılı genomik lokusların Genom Çapında İlişki Çalışması (GWAS) ile belirlenmesi d) proje etkisini en üst düzeye çıkarmak için proje ürünlerini ve sonuçlarını paydaşlara yaymak.

Seçilen genotipler, iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevresel koşullara en iyi şekilde uyum sağlayacak ve tarımsal ormancılık olarak polikültür yetiştirme sistemleri elde etmek için geleneksel tarım sistemlerine dahil edilecektir.

Beklenen etkiler

FIGGEN, Akdeniz bölgesindeki başlıca incir üreticisi ülkelerde ihmal edilmiş veya yetersiz üretilen çeşitler de dahil olmak üzere 300 incir genotipini analiz ederek biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi ve korunması üzerindeki etkilerini kapsamaktadır.

Kuraklık / tuzluluk koşullarına daha iyi adapte edilmiş yeni incir çeşitlerinin tarımsal üretime girmesi, gelecekteki sürdürülebilir incir üretimine yardımcı olacaktır. Bu durum, biyoçeşitlilik temelli tarımın uygulanmasına, iklim belirsizliklerine daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirilmesine, yer üstü ve altındaki biyoçeşitlilik, toprak ve su koruma, zayıf toprakların değerlendirilmesi ve sonuç olarak doğal kaynakların korunması açısından daha iyi ekosistem olanağı yaratacaktır.

FIGGEN sonuçları, çiftçilerin hem refahı hem de geliri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır, tarımsal ekosistem ve incir üretimi üzerinde son yıllarda kaydedilen Akdeniz bölgesinde incir üretimindeki düşüş eğilimini tersine çevirecektir.

Bilimsel etki ile ilgili olarak, GWAS aracılığıyla geliştirilen verim ve kuraklık / tuzluluk durumu adaptasyonu ile bağlantılı genlerin veya moleküler belirteçlerin tanımlanması, abiyotik stresler altında bitkinin genetiği ve fizyolojisi hakkında edinilecek bilgi bu türün genetik gelişimine katkıda bulunacaktır ve yeni çeşitler değişen iklim koşullarına daha iyi adapte olacaktır.